sunnuntai 30. syyskuuta 2018

Kristuksen ystävyyttä Iitissä

Kirkkovaltuustomme hyväksyi tällä viikolla seurakunnallemme uuden STRATEGIAN JA VISION vuosille 2019-2026 otsikolla Kristuksen ystävyyttä Iitissä. Sen mukaisesti "tavoitteenamme ja toiveenamme on, että Iitin seurakunnassa koetaan ja tarjotaan Kristuksen ystävyyttä erilaisissa tilaisuuksissa ja kohtaamisissa. Niin, että jokainen iittiläinen voisi kokea olevansa Kristuksen hyväksymä, rakastama ja lähettämä, riippumatta siitä, millaisessa elämäntilanteessa on, tai miten elämä on ihmistä kohdellut. Tunnustamme, että seurakunta ei menesty vain inhimillisen viisauden tai voiman varassa, vaan tarvitsemme Kristuksen läheisyyttä, Pyhän Hengen rohkaisua ja Isän Jumalan läsnäoloa. Kolmiyhteiseen Jumalaan turvautuen voimme käydä ilolla ja rohkeudella myös tulevaan."

SEURAKUNNAN ARVOT OVAT:
 
Usko - Iloinen usko ja luottamus Jumalaan antavat voimaa jokaiseen päivään. Luotamme Jumalaan, toisiimme ja itseemme.
 
Toivo - Pidämme esillä toivoa iankaikkisesta elämästä. Jumalan voi toimia ja vaikuttaa myös syntisessä ja rikkinäisessä maailmassa.
 
Rakkaus - Meidät on kutsuttu rakastamaan Jumalaa, toisiamme ja kuuntelemaan herkällä korvalla seurakuntalaisia. Rakkaus ja armollinen elämänasenne tuovat iloa kristityn arkeen ja juhlaan.
 
Miten sitten ajattelemme pääsevämme näihin tavoitteisiin? Siitä kertovat STRATEGISET VALINNAT:
 
Kevennämme hallintoa osana seurakunnan toimintaa. Tämä vaatii uutta asennoitumista niin luottamushenkilöiltä kuin työntekijöiltäkin.
 
Etsimme säästöjä ennemmin tukipalveluista ja kiinteistöistä kuin henkilöstöstä ja toiminnasta. Tukipalvelut auttavat seurakuntatyön tekemisessä, mutta niitä voidaan järjestää uudella tavalla. Pelkät seinät eivät järjestä toimintaa ja siksi myös seurakunnan on hyvä keskittyä sen omimpaan osaamiseen.
 
Maallistuvassa yhteiskunnassa tarvitaan rohkeaa todistusta, ja toisaalta ympäröivän elämän syvällistä ymmärtämistä. Näiden kahden näkökulman yhdistämisessä tarvitaan kaikkien seurakuntalaisten, luottamushenkilöiden, vapaaehtoisten sekä työntekijöiden hyvää ja luottamuksellista yhteistoimintaa.
 
Pyrimme säilyttämään Iitin seurakunnan itsenäisenä, mutta etsimme aktiivisesti hyviä yhteistyötapoja muiden seurakuntien kanssa, sekä rovastikunnallisesti ja hiippakunnallisesti. Myös kunta ja muut paikalliset toimijat voivat nähdä seurakunnan luotettavana yhteistyökumppanina.
 
Kaikkiaan strategia-asiakirjalla on pituutta 18 sivua, ja löytyy osoitteesta
http://www.iitinseurakunta.fi/documents/1461723/7664546/Strategia+2019-2026.pdf/b0ac6442-5e57-22ea-ff46-8dcde957934f