torstai 20. marraskuuta 2014

Uskon ja rakkauden yhteisö

Kirkkoneuvostomme esittää kirkkovaltuustolle uuden seurakuntasuunnitelman hyväksymistä. Sen mukaisesti Pellon seurakunnan tavoitteena on olla uskon ja rakkauden yhteisö. Se on ikään kuin tavoite, jota kohti pyrimme. Ja kun kyse on hengellisestä yhteisöstä, Jumalan johdattamasta seurakunnasta, uskomme, että jollakin tasolla tuo tavoite on jo nyt totta. Koska Jumalan pyhä Henki toimii seurakunnassa, voimme rohkeasti sanoa, että Pellon seurakunta on uskon ja rakkauden yhteisö.

Katekismuksessa muistutetaan kuitenkin myös toisenlaisesta näkökulmasta. Siitä, joka pitää kristittyjen jalat tukevasti maassa kiinni: Kirkko on syntisten yhteisö, jossa ei aina olla samaa mieltä, eikä kaikki suju ihanteellisen hienosti. Seurakunta on jäsentensä näköinen. Samalla tavalla kuten missä tahansa muussakin ihmisyhteisössä, seurakunnassakin tehdään virheitä, vääriä päätöksiä, tai tuhlataan voimavaroja turhanpäiväiseen. Tämä kaikki on ajoittain mahdollista, koska päätöksiä tekevät syntiset ihmiset (minä mukaan luettuna).

Mutta on myös enemmän. Tämän yhteisön jäsenet ovat armahdettuja syntisiä. Luotamme Jumalaan, tutkimme hänen sanaansa, ja näin Pyhä Henki herättää seurakunnan keskellä uskoa ja rakkautta. Tämä ei ole lopulta meidän omaa aikaansaannostamme, vaan Jumalan työtä kirkkonsa keskellä.

Tänään vietetään kansainvälistä lapsen oikeuksien päivää. Näin muistetaan YK:n lapsen oikeuksien sopimusta, joka hyväksyttiin 25 vuotta sitten. Myös seurakunnan suunnitelmia laadittaessa joudumme kyselemään, miten lasten asiat on otettu huomioon, ja kunnioitammeko yhteisömme pienimpiä, kuten Vapahtajammekin aikoinaan opetti.

Seurakuntasuunnitelmaa laadittaessa on käyty läpi jokainen ikäryhmä, työala, ja mietitty, millaisessa ympäristössä seurakuntamme nyt toimii. Ja samalla on pyritty tarkistamaan toiminnan suuntaa ja kirkastamaan perustehtäväämme; siis sitä, miksi olemme olemassa.

Toiminta-ajatuksemme kytkeytyy Jeesuksen antamaan lähetys- ja kastekäskyyn (ks. Matt. 28:19-20). Sen mukaisesti seurakunta kutsuu yhä uusia ihmisiä Jumalan yhteyteen Jumalan sanan ja sakramenttien avulla.

Ja jo mainittu tavoitetila on lainattu emerituspiispa Eero Huovisen kirjasta Sydämen puhetta: ”Seurakunta on uskon ja rakkauden yhteisö. Uskossa olemme Jumalan edessä, saamassa. Rakkaudessa olemme ihmisten keskellä, jakamassa. Usko ja rakkaus eivät voi kilpailla keskenään. Ne ovat kuin saman pallon kaksi puolta. Jos toinen puolikas otetaan pois, pallo ei pyöri eteenpäin, vaan jämähtää paikoilleen.”

Näin, uusia haasteita kohti!