keskiviikko 26. toukokuuta 2010

Seurakuntavaalit lähestyvät

Seurakuntavaalit pidetään kirkossamme 14.-15.11.2010. Nyt vaaleissa saavat äänestää ensimmäistä kertaa myös 16- ja 17-vuotiaat. Näin ollen monelle seurakuntalaiselle äänestäminen voi olla nyt "ensimmäinen kerta". Varsinaisten vaalipäivien lisäksi äänestää voi myös ennakkoon 1.-5.11. missä tahansa kirkkoherranvirastossa. Muista äänestyspaikoista ja -ajoista annetaan tietoa seurakunnan kotisivuilla ja lehdissä sitten, kun valtuutetut ja vaalilautakunta ovat niistä päättäneet.

Myös ehdokkaaksi voi ryhtyä, vaikkapa "ensimmäistä kertaa". Ei seurakunnan hallinnon tarvitse tuntua pelottavalta tai kuivalta. Usein kokoukset ovat hyvin haastavia ja hauskojakin. Yhdessä niissä etsitään tapoja toimia kristillisen kirkon ja seurakuntalaisten parhaaksi. Jeesuksen käskyn mukaan.

Ehdokkaaksi voi ryhtyä, ottamalla yhteyttä paikkakunnalla toimiviin poliittisiin ryhmittymiin tai vaikkapa perustamalla oma valitsijayhdistys (15.9. mennessä). Siihen tarvitaan 10 äänioikeutettua seurakunnan jäsentä, joista kaksi toimii valitsijayhdistyksen asiamiehinä. Muut valitsijayhdistyksen jäsenet voivat olla myös ehdokkaita. Ohjeita ja lomakkeet valitsijayhdistyksen perustamista varten saa kirkkoherranvirastosta.

Lähde mukaan vaaleihin, ehdokkaana tai äänestäjänä!