perjantai 1. huhtikuuta 2011

Toimintakertomus 2010

Viime vuosi 2010 oli kirkossa muutosten aikaa: syksyllä pidettiin seurakuntavaalit, jossa saivat äänestää ensimmäistä kertaa myös 16- ja 17-vuotiaat, sekä nähtiin ennätyksellinen jäsenkato television samaa sukupuolta olevien parisuhteita käsitelleen ajankohtaisohjelman jälkeen. Seurakunnan väkiluvun vähenemisestä johtuen kirkkovaltuutettuja valittiin nyt 15, mikä oli neljä vähemmän, kuin edellisissä vaaleissa. Seurakunnasta muutti pois 129, erosi 47 ja kuoli 46. Seurakuntaan muutti 113, liittyi 5 ja lapsena kastettiin 13. Seurakunnan jäsenmäärä oli vuoden lopulla 3425.

Seurakunnan tärkeimpiä toiminnallisia tapahtumia olivat mm. nuortenkuoron ja Anja Tornensiksen toteuttama Runoa ja musiikkia, joka esitettiin Yhteisvastuukeräyksen juhlavuoden kunniaksi sekä Turtolan että Pellon seurakuntakodeilla. Paikkakunnan Martat valmistivat tilaisuuksiin YV-lounaan. Syyskuussa julkaistiin seurakunnan kuorojen virsi-CD ja marraskuussa pidettiin lasten lähetysaiheinen Lyhtyjuhla 20. kerran.

Kesän suurimmat tilaisuudet olivat Turtolan kesäseurat sekä Sirkkakosken kyläjuhlan jumalanpalvelus. Jumalanpalvelusten lisäksi säännöllisessä toiminnassa tärkeää osaa näyttelivät edelleen kuorot, erilaiset kerhot, kylien seurakuntaillat ja laitoshartaudet. Virinneessä nuorisotyössä löytyi myös uusia toimintamuotoja. Kinkereillä käsiteltiin sakramentteja, ja ehtoolliskäynnit lisääntyivät seurakunnassa 36 prosentilla edellisvuoteen verrattuna.

Seurakunnan hallinnostotyöskentely oli kuluneena vuonna rauhallisempaa ja asiallisempaa kuin aikaisemmin. Tämä johtui mm. kolmesta valituksesta, joiden päätöksiä odotettiin niin hallinto-, maa-, kuin korkeimmasta oikeudestakin. Syksyllä saatujen päätösten perusteella voidaan todeta, ettei seurakunnalla ole enää vanhoja rasiteoikeuksia Korteniemenpäässä, että 6.10.2009 kirkkovaltuuston koollekutsumisessa oli tapahtunut virhe, ja että hautausmaa-kiinteistötyöntekijän toimen täyttäminen 29.4.2009 oli tapahtunut laillisesti ja oikein. Hallintoa uudistettiin niin, että kolmen työkauttansa lopettelevan johtokunnan tilalle päätettiin valita työalakohtaiset tiimit. Nämä ovat todistus-, tiedotus-, lähetys-, palvelu-, musiikki- ja kasvatustiimit. Tiimien toivotaan antavan lisää voimavaroja ja selkeyttä toiminnan suunnittelulle ja toteutukselle.

Toiminnan ja talouden yhteensovittaminen asetti haasteen myös menneenä vuonna. Vuoden 2010 talousarvio oli jo -75.905 euroa alijäämäinen. Tilinpäätöksessä alijäämä oli -45.612 euroa. Henkilöstö- ja toimintamäärärahoista tinkiminen ei tunnu järkevältä, joten kertomusvuoden aikanakin keskusteltiin siitä, tulisiko seurakunnan luopua vähällä käytöllä olevista kiinteistöistään. Samalla toivottiin, että kokonaiskirkossa etenevät henkilö- ja taloushallinnon sekä jäsentietojärjestelmän hankkeet hyödyttäisivät myös Pellon seurakuntaa.