sunnuntai 11. maaliskuuta 2007

Toimintakertomus 2006

Vuosi 2006 oli seurakunnassamme uudistumisen ja suunnittelun aikaa. Uusi kirkkoherranvirasto siunattiin käyttöön 12.2. seurakuntakodilla, minne oli tehty asianmukainen saneeraus. Kun myös nuorisotoiminta oli keskittynyt seurakuntatalon yhteydessä olevan rivitaloon, päättyi pitkäaikainen odotus ja kaikki seurakunnan työntekijät pääsivät samaan toimipisteeseen.

Vuoden aikana seurakunnalle laadittiin pidemmän aikavälin strategiasuunnitelma, joka hyväksyttiin kirkkovaltuustossa, joulukuussa. Suunnitelma sai nimen seitsemän lihavaa, seitsemän laihaa, mikä viittaa seurakunnan muuttuvaan toimintaympäristöön. Vuoden 2006 tilinpäätös on pitkästä aikaa negatiivinen, ja suunnitelma haastaakin luottamushenkilöt pohtimaan seurakunnan tulevaisuutta, myös toimintaedellytysten takaamisen kannalta. Uudeksi hengelliseksi näyksi hahmoteltiin seuraava, Tornionlaaksossa ehkä jo vanhastaan tutulta kuulostava virke: Pellon seurakunta on osa Jumalan valtakuntaa, jossa synnit saadaan anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä, ja jossa sanan ja sakramenttien avulla rohkaistaan uskoon, toivoon ja rakkauteen.

Tämä rohkaisun ja tukemisen ilmapiiri näkyi vuoden 2006 toiminnassa erityisesti diakoniatyön saralla. Yhteisvastuukeräyksen aihe Ihmisarvoinen vanhuus, tuli lähelle pellolaisia, seurakunnan ikärakenteesta ja maantieteellisestä sijainnista johtuen. Mm. pappien uuden työnjaon kautta diakoniatyö sai lisäpanosta henkilökohtaiseen tukemiseen ja vanhusten kohtaamiseen. Seurakunta haki Yhteisvastuukeräykseen liittyen Kirkkopalvelut ry:ltä myös määrärahaa vanhus-projektin toteuttamiseen, jota ei kuitenkaan myönnetty.

Seurakunnan musiikkielämä on toiminut vuoden aikana osin sijaiskanttoreiden varassa. Tästä huolimatta urkutoimikunta toteutti tehtävänsä, ja Pellon kirkon urkujen kunnostus saatiin etenemään suunnitelmien mukaisesti. Kasvatustyössä lapsityön osuus on ollut vahva. Varhaisnuorten ja nuorten parissa tehtävä työ on alkanut löytää sijansa uuden viranhaltijan myötä. Nuorten keskuudessa merkittäviä asioita olivat esimerkillisesti toteutettu kolmas Pelto-gospel –tapahtuma sekä suuren suosion saanut isoskoulutus. Syksyllä nuoret ilmoittautuivat myös rippikouluihin kiitettävästi, huonomman välivuoden jälkeen.

Elokuussa Tornionjokilaaksossa muisteltiin rovasti Eemeli Salmea, kun hänen syntymästään tuli kuluneeksi 100 vuotta. Pellossa järjestettiin aiheeseen liittyen teologinen seminaari, jossa oli mukana myös hiippakuntamme piispa. Viikon kuluttua piispa Salmi vieraili seurakunnassa uudelleen, siunatessaan käyttöön 4H-yhdistyksen lähimmäispalvelukeskuksen, joka oli perustettu seurakunnan omistamaan vanhaan pappilaan.

Loka-marraskuussa toteutettiin seurakunnassa kirkollisvaalit, joissa valittiin 19 kirkkovaltuutettua vuosille 2007-2010. Tämänkertaisissa vaaleissa menestyivät naiset, joita valittiin valtuustoon kaikkiaan 13. Muutenkin valtuusto uusiutui, sillä nousijoita valituissa oli kaikkiaan 15. Seurakuntavaaleissa äänestämässä kävi 745 seurakuntalaista, joten äänestysprosentti oli 23.

Jumalanpalvelusten kävijämäärät kasvoivat seurakunnassa kertomusvuoden aikana. Samoin raamattupiirien määrä. Sen sijaan lähetystuki seurakunnan omassa kirjanpidosssa jatkoi pienenemistään, vaikka lähetyskannatus seurakunnan alueella on pysynyt edelleen hyvänä. Kirkkoon liityttiin paikkakunnalla kiitettävästä (15), mutta eronneita oli vielä enemmän (22). Kaiken kaikkiaan vuoden 2006 jäsenkato on haastava, sillä seurakunta pieneni 111 jäsenellä. Syntyneiden määrä oli ennätyksellisen alhainen, kun seurakunnassa kastettiin vain 15 oman paikkakunnan lasta. Haudattujen määrä oli lähes nelinkertainen (54). Synkkienkin lukujen keskellä seurakunnassa on kuitenkin lupa uskoon, toivoon ja rakkauteen. Rovasti Eemeli Salmen saarnavirren sanoin: ”Yks’ ei huku sana Herran.” (VK 612)