tiistai 21. toukokuuta 2013

Matka jatkuu

Hain viime syksynä Tornion kirkkoherran virkaa ja nyt toukokuun alussa sain varmistuksen, etten tullut sinne valituksi. Kutsun virkaan sai ylivoimaisella äänten enemmistöllä Simon kirkkoherra Martti Puontila. Itselläni työ jatkuu nyt siis täällä Pellossa, missä on myös koti ja tutut kuviot.

Toivon, että Jumala siunaa seurakuntiamme, ja kaikkien seurakunnan työntekijöiden tekemän työn, myös tässä Kemi-Tornion rovastikunnassa. Hyvänä signaalina pidin sitä, että Tornion vaali sujui sovinnollisessa ilmapiirissä ja äänestysprosentti kohosi kohtuulliseksi. Kiitos myös kaikista kannustavista ja ystävällisistä sanoista, joita sain ottaa vastaan prosessin aikana.

Papin virkaan tarvitaan seurakunnan kutsu. Kutsu tehdä työtä paikkakunnalla, Jumalan valtakunnan hyväksi. Sen kutsun on ensimmäisenä lausunut Kristus itse, kun hän kasteen yhteydessä on ottanut jokaisen kristityn omakseen. Aika ajoin on tarpeen tarkistaa kutsun aitoutta, sitä olemmeko olleet uskollisia, ja mihin suuntaan kutsu meitä johdattaa. Voi olla, että eri elämäntilanteissa kutsun kuuleminen on jäänyt taka-alalle, ja olemme erkaantuneet Jumalasta, ajautuneet harhaan.

Meitä kastettuja kristittyjä kutsutaan yhä uudelleen elämään todeksi kutsumustamme ja uskoa. Evankeliumikirja muistuttaa, että maallisen elämän tehtävät ja houkutukset saattavat estää ihmisiä ottamasta vastaan Jeesuksen kutsua. Jos epäröimme tai vitkastelemme, saattaa tarjottu tilaisuus mennä meiltä ohitse.

Ajattelen, että Tornion kirkkoherranvaali oli minulle oman kutsumukseni koeponnistus. Oletko sinä kokenut jotakin vastaavaa? Oletko koetellut omaa kutsumustasi? Voisiko luottamustehtävä seurakunnassa merkitä sitä? Tai vaikea elämäntilanne, jonka Jumala on sinulle antanut? Vai oletko menestynyt elämässäsi nyt niin hienosti, että kutsumukseen liittyvät kysymykset ovat jääneet taka-alalle?

Kutsumus seurakunnan tehtäviin on aina kahtalainen. Siihen liittyy oma halu ja toisten kutsu; siis oma sisäinen kutsumus ja seurakunnan valtuutus. Joskus tilanteet arjen keskellä tulevat yllättäen. Vaikeassa hetkessä tarvitaan kristittyä, joka voitkin ehkä olla juuri sinä. Silloin sisäiset asiat pitäisi olla järjestyksessä, että löytyisi alttius palvella ja todistaa.

Kutsun sinua mukaan seurakunnan tilaisuuksiin. Siellä saat ottaa vastaan Kristuksen kutsun armovälineiden ja evankeliumin yhteyteen. Ehkä sitä kautta avautuu myös kutsu ikuiseen elämään ja Jumalan valtakunnan vastuuseen.