perjantai 15. maaliskuuta 2013

Pellon seurakunnan toimintavuosi 2012

Pellon seurakunnan toimintavuotta 2012 sävytti Oulun hiippakunnan lähetysjuhlat ja talouden tasapainottaminen.

Hiippakunnalliset lähetysjuhlat pidettiin Pellossa 31.8.-2.9. Jäähallissa, Rohki-hallissa sekä muissa koulukeskuksen tiloissa. Järjestelyt työllistivät seurakuntaa laajasti koko toimintavuoden ajan, mutta panostus kannatti. Saadun palautteen perusteella juhlat onnistuivat hienosti. Lähetysjuhlien teemana oli ”Sanan virrassa”. Näin liityttiin raamattuvuoden teemoihin ja Suomen Pipliaseuran 200-vuotisjuhlaan. Pipliaseuran hiippakunnallinen pääjuhla pidettiin lauantaipäivänä. Arvokkaita juhlavieraita saatiin läheltä ja kaukaa, ja ilonaiheena oli myös Pellon kunnan ja erityisesti koulujen osallistuminen lähetysjuhlajärjestelyihin. Juhlavieraita pääjuhlassa oli lähes 700.

Jatkuva toiminnan ja talouden tasapainottaminen näkyi työvoiman vähentämisenä. Kun seurakuntaan ei ollut saatu - yrityksistä huolimatta - nuorisotyönohjaajaa, päätettiin vuoden alussa etsiä nuorisotyöstä vastaavaa pastoria. Näin nuorisotyönohjaajan virka jätettiin täyttämättä. Samalla lastenohjaaja-suntio otti hoitaakseen varhaisnuorisotyön tehtävät. Järjestely vaikutti onnistuneelta ja näin seurakunnan vuosiaihe ”Lapset ja nuoret” tuli huomioiduksi. Keväällä myös kanslistin virka jätettiin avoimeksi, ja kanslistin tehtäviä hoiti talouspäällikkö oman työnsä ohella.

Keväällä seurakunnassa pidettiin seuraviikko, ja helluntaina ruotsalaisten kanssa yhteinen pellolaisten kirkkopyhä. Piispa Samuel Salmi vieraili seurakunnassa yhteisvastuun sauvakävelytempauksessa, joka muodostui näin riemulliseksi piispansauvakävelyksi. Toimintavuonna seurakunnan kirkkokuoro täytti 50 vuotta, mikä huomioitiin erityisesti isäinpäivän juhlamessussa. Seurakunnan pitkäaikaisia työntekijöitä muistettiin seurakuntatyön kultaisilla ansiomerkeillä.

Kesällä kirkkoneuvosto päätti ottaa vanhat, hoitamattomat haudat tarkasteluun. ”Liputuksen” jälkeen ne haudat, joita omaiset eivät enää halua hoitaa, on tarkoitus lunastaa takaisin seurakunnalle. Hautausmaa-alueen täyttyminen on seurakunnalle tulevaisuuden haaste. Tästä kertoo myös se, että seurakunnassa haudattiin kertomusvuonna ennätykselliset 72 ihmistä (Pellon seurakuntalaisia 65). Seurakuntaan liittyi kertomusvuonna 7 ja kastettiin 18. Kirkosta eronneiden määrä aikaisempiin vuosiin verrattuna oli ilahduttavan pieni, nimittäin 17. Vuoden lopulla seurakunnan jäsenmäärä oli 3273 (vähentymä 87).

Lähetysaktiivisuuden lisäksi Pellon seurakunta oli jälleen myös yhteisvastuukeräyksessä maan ”parhaita”. Vertailtaessa keräystulosta seurakunnan väkimäärään pellolaiset olivat kakkostilalla (19873,30 euroa, eli 5,91 euroa per seurakunnan jäsen). Samalla on kuitenkin kysyttävä kriittisesti, miltä seurakunnan oma taloudellinen tulevaisuus näyttää. Vaikka tilikauden tulos saatiin kertomusvuonna käännettyä pitkästä aikaa positiiviseksi (8709 euroa), olivat siihen johtaneet säätötoimet kovin ankarat.

Paikallisseurakunnan tulevaisuuden ja työntekijöiden jaksamisen kysymykset ovat nyt pitkälti yhteiskunnallisten ja kokonaiskirkollisten hankkeiden, mutta myös Raamatun lupausten varassa. Jeremian kirjassa Herra sanoo: ”Minä annan teille tulevaisuuden ja toivon.” (Jer. 29:11)